Werkwijze veilingen

Voor onze besloten veilingen worden steeds maximaal 40 personen uitgenodigd. Dit op basis van de bij het inschrijven in ons relatiebestand aangegeven interesse in bepaalde automerken en types. Hiermede bent u als eigenaar van een te veilen klassieker vrijwel verzekerd van serieuze biedinteresse, en weet u als mogelijke bieder dat uw bezoek aan een veiling zeer interessant kan zijn.

 

De veilingen worden geleid door ons ervaren veilingteam. Biedingen kunnen worden gedaan middels verstrekte biednummer-kaarten, of via vooraf uitgebracht schriftelijk maximumbod. Indien de vooraf bepaalde ophoudprijs voor een voertuig niet is behaald volgt geen toewijzing en zijn verkopers en bieders geen kosten verschuldigd.

 

De veilingen worden onder notarieel toezicht gehouden. Een vertegenwoordiger van Notariskantoor Tap & Van Hoff Notarissen (te Lochem) zal aanwezig zijn en ook notariële administratie v.w.b. de veiling voeren. Uiteraard zorgen beveiligingsmedewerkers ervoor dat de op de veilinglocaties geparkeerde oldtimers ook tijdens de veilingen bewaakt worden.

 

Aan het slot van elke veilingdag nemen de eigenaren de geveilde voertuigen mee huiswaarts, of laten dit transport verzorgen. Kopers ontvangen na toewijzing facturen voor de hamerprijzen vermeerderd met veilingcommissie (plus BTW), en voldoen deze. Verkopers ontvangen een creditnota voor de hamerprijs verminderd met veilingcommissie (plus BTW). Vervolgens maken verkopers en kopers afspraken tot herinspectie en afhalen van de voertuigen. Zodra een voertuig na herinspectie door koper is geaccepteerd dragen verkoper en koper gezamenlijk zorg voor het in eigendom overschrijven van het voertuig. Vervolgens ontvangt verkoper het eindbedrag van de creditnota.

 

Eventueel na veiling aan een voertuig ontstane schade, in welke vorm ook,  dient tijdens de herinspectie door koper direct telefonisch aan veilinghoudster gemeld te worden. Waarna nader overleg tussen verkoper, koper en veilingdirectie plaats dient te vinden. Ingeval dit overleg niet tot een voor alle genoemde partijen bevredigende oplossing zal leiden zal de transactie door de veilingdirectie nietig worden verklaard en ontvangt koper volledige terugbetaling van de betaalde hamerprijs, de veilingcommissie en de BTW. Verkoper zal in het onderhavige geval geen kosten verschuldigd zijn, tenzij de oorzaak van de schade naar oordeel van veilingdirectie en toezichthoudend notaris aan verkoper verwijtbaar is.

 

De veilingvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar door een verzoek hiertoe aan ons mailadres te richten (zie Contact-pagina). Tevens zullen deze voorwaarden in geprinte vorm tijdens de veilingdagen verkrijgbaar zijn.

 

Vooruitbetalingen door kopers worden desgewenst door te verstrekken bankgaranties zekergesteld tot kopers de voertuigen na herinspectie op de thuislocaties van verkopers hebben geaccepteerd en overschrijving in de RDW-registers plaats kan vinden. Hiervoor is een bankgarantie-arrangement met ABN AMRO Bank NV geregeld. Bancaire kosten voor het verstrekken van vooruitbetalingsgaranties worden door veilinghoudster aanvullend aan kopers gefactureerd (€ 100,00 + 0,1 % over de garantiesom).

 

Op onze Contact-pagina treft u een link naar een inbrengformulier aan. Middels invullen en online verzenden van dit formulier kunt u uw auto voor een veiling aanmelden; wij nemen dan vervolgens voor nader overleg contact met u op.

 

De kleinschaligheid, de prachtige locaties, de aanwezige voorzieningen en de zorgvuldige afhandeling van uw aankoop of verkoop zorgen zeker voor een onvergetelijke herinnering bij het beleven van uw mooie hobby !